Yangi hujjatlar

Муаллиф архиви: Yuridik Ensiklopediya

ҚЎШИМЧА МАЪСУЛИЯТЛИ ЖАМИЯТ

ҚЎШИМЧА МАЪСУЛИЯТЛИ ЖАМИЯТ – бир ёки бир неча шахс томонидан таъсис этилган, устав фонди таъсис ҳужжатларида белгиланган миқдорлардаги улушларга бўлинган жамият қўшимча масъулиятли жамият ҳисобланади. Бундай жамиятнинг иштирокчилари унинг мажбуриятлари бўйича ўз мол–мулклари билан қўшган ҳиссалари қийматига нисбатан ҳамма учун бир хил бўлган, жамиятнинг таъсис ҳужжатларида белгиланадиган каррали миқдорда солидар тарзда субсидиар жавобгар бўладилар. Иштирокчилардан бири ночор (банкрот) бўлиб қолганида унинг жамият мажбуриятлари бўйича жавобгарлиги, агар жамиятнинг таъсис ҳужжатларида жавобгарликни тақсимлашнинг бошқача тартиби назарда тутилган бўлмаса, бошқа иштирокчилар ўртасида уларнинг ... Батафсил »

ҚЎШИМЧА МАСЪУЛИЯТЛИ ЖАМИЯТ

ҚЎШИМЧА МАСЪУЛИЯТЛИ ЖАМИЯТ – қўшимча масъулиятли жамият бу бир ёки бир неча шахс томонидан таъсис этиладиган, устав фонди (устав капитали) таъсис ҳужжатлари билан белгиланган миқдорлардаги улушларга бўлинган ва унинг иштирокчилари жамият мажбуриятлари бўйича ўзига тегишли мол–мулклари билан бир хил бўлган ва қўшган ҳиссалари қийматига нисбатан жамиятнинг таъсис ҳужжатларида белгиланадиган каррали миқдорда солидар тарзда субсидиар жавобгар бўладиган хўжалик жамияти тушунилади. Бундай жамиятнинг иштирокчиларидан бири банкрот бўлиб қолганида унинг қўшимча масъулиятли жамият мажбуриятлари бўйича жавобгарлиги, агар жамиятнинг таъсис ҳужжатларида жавобгарликни тақсимлашнинг бошқача ... Батафсил »

ҚЎШИМЧА ЖАЗО ЧОРАЛАРИ

ҚЎШИМЧА ЖАЗО ЧОРАЛАРИ – бу жазонинг мақсадини амалга ошириш учун ёрдамчи ахамиятга эга бўлган жазо бўлиб, қўшимча жазога харбий ёки махсус махсус унвондан маҳрум қилиш киради. Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоси ҳам асосий жазо сифатида, ҳам қўшимча жазо сифатида қўлланиши мумкин. Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан ЖК жазо тизимидан мол–мулкни мусодара қилиш чиқарилди. (ЖК 43-модда) Батафсил »

ҚЎШИМЧА ЖАВОБГАР

ҚЎШИМЧА ЖАВОБГАР – фуқаролик иши бўйича асосий жавобгар тараф томонида судга жавоб бериш учун жалб қилинган шахс ҳисобланади, Мас., ҳодимни қонунга хилоф равишда ишдан бўшатган иш берувчи ишга тиклаш тўғрисидаги иш бўйича қўшимча жавобгар тариқасида судга жалб қилинади. Батафсил »

ҚЎШИЛИШ ШАРТНОМАСИ

ҚЎШИЛИШ ШАРТНОМАСИ – шартларини тарафлардан бири формулярлар ёки бошқа стандарт шаклларда таърифлаган ҳамда иккинчи тараф фақат таклиф қилинган шартномага бутунлай қўшилиш йўли билан қабул қилиши мумкин бўлган шартнома қўшилиш шартномасидир. Батафсил »

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ – товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш), уларни реализация қилиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳудудига товарлар (ишлар, хизматлар) импорт қилиш жараёнида қўшилган қиймат қисмининг бюджетга ажратиладиган маблағлари. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тадбиркорлик фаолиятини юритувчи юридик шахслар ишлаб чиқарилаётган ва реализация қилинаётган товарлар (ишлар, хизматлар) бўйича қўшилган қиймат солиғини тўловчилардир. Товарлар (ишлар, хизматлар) ни реализация қилиш бўйича оборот ва импорт қилиш қўшилган қиймат солиғининг солиқ солиш объекти ҳисобланади. Қонунчиликда қўшилган қиймат солиғи бўйича имтиёзларнинг икки гуруҳи ажратилади: солиқ тўлашдан ... Батафсил »

ҚЎШАЛОҚ СУҒУРТА

ҚЎШАЛОҚ СУҒУРТА – суғуртанинг бир тури бўлиб, суғурта пули айни битта мол–мулкни ёки тадбиркорлик хавфини икки ёки бир неча суғурталовчида суғурта қилиш (қўшалоқ суғурта) натижасида суғурта қийматидан ошиб кетган тақдирда ҳам тегишинча суратда қўлланилиши тушунилади. Бунда суғурта қилдирувчи (наф олувчи) суғурта товонини исталган суғурталовчидан у билан тузилган шартномада назарда тутилган суғурта пули доирасида олишга ҳақли. Олинган суғурта товони ҳақиқий зарарни қопламаган тақдирда, суғурта қилдирувчи (наф олувчи) етишмаётган суммани бошқа суғурталовчидан олишга ҳақли. Батафсил »

КЎЧМАС МУЛКНИ СОТИШ ШАРТНОМАСИ

КЎЧМАС МУЛКНИ СОТИШ ШАРТНОМАСИ – олди–сотди шартномасининг ЎзР Фкда назарда тутилган махсус тури. Кўчмас мулкни олди–сотди шартномаси (кўчмас мулкни сотиш шартномаси)бўйича, сотувчи ер майдони, бино, иншоот, квартира ёки бошқа кўчмас мулкни харидорга мулк сифатида бериш мажбуриятини олади. К.м.с.ш. томонлар имзолаган битта хужжатни тузиш орқали ёзма шаклда тузилади. К.м.с.ш. шаклига риоя этмаслик унинг хақиқий бўлмаслигига олиб келади. Кўчмас мулкка эгалик (мулкчилик)ҳуқуқининг к.м.с.ш. харидорга ўтиши давлат томонидан қайд этилиши лозим. Бино, иншоот ёки бошқа кўчмас мулкни сотиш шартномасига асосан, харидорга бундай кўчмас ... Батафсил »

КЎЧМАС МУЛКЛАРНИ ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШ

КЎЧМАС МУЛКЛАРНИ ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШ – кўчмас мулкга эгалик ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқлар, бу ҳуқуқнинг вужудга келиши, бошқа шахсларга ўтиши, чекланиши ва бекор бўлиши давлат рўйхатидан ўтказилиши керак. Кўчмас мол–мулкка бўлган ҳуқуқларни ва у ҳақли тузиладиган битимларни давлат рўйхатидан ўтказувчи орган ҳуқуқ эгасининг илтимосига кўра амалга оширилган рўйхатдан ўтказилган ҳуқуқ ёки битим тўғрисида хужжат бериш ёхуд руйхатдан ўтказиш учун тақдим этилган ҳужжатга устхат ёзиш йўли билан тасдиқлаши шарт. Кўчмас мол–мулкка бўлган ҳуқуқларни ва у ҳақда тузиладиган битимларни давлат рўйхатидан ... Батафсил »

КЎЧМАС МУЛКЛАР

КЎЧМАС МУЛКЛАР – бир жойдан иккинчи жойга кўчириш натижасида ўз ҳусусиятини ва ҳолатини йўқотадиган мол–мулклар. Ер участкалари ва ер соти бойликлари, кўп йиллик дов–дарахтлар, шунингдек бинолар ва иншоотлар к.м. ҳисобланади. Улар фуқаролик ҳуқуқий муносабатга киришганда давлат рўйҳатидан ўтказиш ва нотариал тасдиқлаш талаб этилади. Батафсил »

Юқорига