Yangi hujjatlar

Рукн архиви: И-ҳарфи

Feed Subscription

ИНКАССО ТОПШИРИҚНОМАСИ

ИНКАССО ТОПШИРИҚНОМАСИ – маблағларни олувчининг банкка тўловчи ҳисобварағидан сўзсиз тартибда маблағларни ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги топшириқномаси. Инкассо топшириғини олган банк–эмитент уни бажариш учун бошқа банкни (ижрочи банкни) жалб қилишга ҳақли. Инкассо бўйича ҳисоб–китобларни амалга ошириш тартиби қонун ҳужжатлари б–н ва банк амалиётида қўлланиладиган иш муомаласи одатлари б–н бошқарилади. Агар ижрочи банк томонидан ҳисоб–китоб операцияларини амалга ошириш қоидалари бузилганлиги муносабати б–н мижознинг топшириғи бажарилмаган ёки тегишли суратда бажарилмаган бўлса, мижоз олдидаги жавобгарлик ушбу банк зиммасига юклатилиши мумкин. Бирон–бир ҳужжат бўлмаган ёки ҳужжатлар ... Батафсил »

ИНКАССО

ИНКАССО – банк томонидан ваколат қоғози б–н уз мижозларидан пул йиғиб, топшириқ берувчининг ҳисобига утказиб туриш. Батафсил »

ИНДОССАТ

ИНДОССАТ – узатиш ёзуви (индоссамент) бўйича вексел ёки ўзга қимматли қоғозни олувчи шахс. Батафсил »

ИНДОССАМЕНТ

ИНДОССАМЕНТ – кийматликни (қимматбаҳо қоғозни) бировга утказиш тўғрисидаги ёзув.   Батафсил »

ИНДИВИДУАЛ ТАЪЛИМ

ИНДИВИДУАЛ ТАЪЛИМ – корхона ва ташкилотларда ходимларни янги касбга ўргатиш, малакасини ўзгартириш ёки малакасини ошириш шаклларидан бири. Янги касбни ўрганаётган шахсни юқори малакали ва катта тажрибага эга бўлган ходимларга бириктириб қўйиш, ишлаб чиқариш бригадаси таркибига киритиб қўйиш орқали амалга оширилади. Замонавий таълим технологиялари ва таълимнинг янги шакл ҳамда усуллари яратилиши оқибатида индивидуал таълим дастурлари асосида янги касбга тайёрлаш, малакасини ошириш тобора ривожланиб бормоқда. Индивидуал касбий таълим олаётган ёки индивидуал таълим дастурига кўра касб ўрганаётган ходимлар учун қонун ҳужжатларида назарда тутилган ... Батафсил »

ИММУНИТЕТ

ИММУНИТЕТ (инглизча immunity лотинча immunitasдан – бирор нарсадан озод қилиш) – 1) Конст.вий ҳуқуқда айрим тоифадаги давлат мансабдор шахсларининг имтиёзи бўлиб, уларнинг дахлсизлигини англатади. Дахлсизликнинг парламент, президент ва суд дахлсизлиги турлари бор. Депутатларнинг дахлсизлиги депутатнинг барча хатти–ҳаракатлари, шу жумладан у парламент мажбуриятларини бажармаётган вақтда содир этган хатти–ҳаракатлари учун хибсга олишни ёки суд жавобгарлигига жалб қилишни тақиқланганлигида ифодаланади. Депутат дахлсизликдан фақат депутатлик мандати амалда бўлган муддат мобайнида фойдаланади. Депутат дахлсизликдан ўзи аъзо бўлган палата томонидан маҳрум этилиши мумкин. Дахлсизлик, агар депутат ... Батафсил »

ИНВОИЗ

ИНВОИЗ – инглизча термин булиб, русча – «счет–фактура» терминига мос келади. Жўнатиладиган молнинг руйхати ва баҳоси кўрсатиладиган ҳисоб–китоб варақасидир. Батафсил »

ИНДЕКСАЦИЯ

ИНДЕКСАЦИЯ – бирон корхонага, бирон–бир лойихага узок муддатли сармоя сарфлаш ва ундан даромад олиш. Батафсил »

ИНВЕСТИЦИЯ ВОСИТАЧИСИ

ИНВЕСТИЦИЯ ВОСИТАЧИСИ – биржа ва биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорларида брокерлик ва/ёки дилерлик фаолиятини амалга ошириш учун лицензияга эга бўлган юридик шахс ёки якка тартибдаги тадбиркор. Инвестиция воситачиси қимматли қоғозлар бозорида касб фаолиятини амалга ошириш чоғида: ЎзРнинг «Қимматли қоғозлар бозори фаолиятининг механизми тўғрисида»ги қонуни 6–м.да белгиланган тамойилларга риоя этиши; ўз касб фаолияти доирасида қимматли қоғозларнинг олди–сотди шартномалари ва мижозлар б–н брокерлик хизматларини кўрсатишга тузилган шартномалар бўйича ўз мажбуриятларини виждонан бажариши; шартномаларни тузиш ва бажариш б–н боғлиқ барча зарур ахборотни мижозларга ... Батафсил »

ИНВЕСТОР

ИНВЕСТОР – 1) инвестиция киритган шахс. 2) қимматли қоғозларни ўз номидан ва ўз ҳисобидан сотиб олувчи жисмоеий ёки юридик шахсдир. Инвесторлар қимматли қоғозлар бозорида қуйидаги ҳуқуқларга эга: эмитентдан қимматли қоғозларнинг чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги, эмитентнинг жорий молиявий ҳолати ва унинг ривожланиш истиқболлари ҳақидаги ахборотни тақдим этишни талаб қилиш; қимматли қоғозлар бозорида уларга ўз хизматларини таклиф этувчи инвестиция институтларидан ушбу Қонуннинг 6–м.га мувофиқ улар тўғрисидаги, шунингдек қимматли қоғозларнинг фонд биржасидаги савдоларини ва биржадан ташқари савдосини ўтказиш қоидалари ҳақидаги ахборотни талаб ... Батафсил »

Юқорига