Yangi hujjatlar

“Д” ҳарфи

 • ДАЪВО
  ДАЪВО – ўз ҳақ–ҳуқуқини ҳимоя қилиш ҳақида суд орқали ёки бошқа усуллар б-н қўйилган талаб. Ҳар бир д.нинг ўзига хос…
  Continue reading »
 • ДАЪВО АРИЗАСИ
  ДАЪВО АРИЗАСИ - судда фуқаролик ва хўжалик ишлари бўйича ёзма шаклда берилган ариза. Д.а.да қуйидагилар кўрсатилиши лозим: 1) ариза берилаётган…
  Continue reading »
 • ДАЪВО ҚИЛИШ ҲУҚУҚИ
  ДАЪВО ҚИЛИШ ҲУҚУҚИ – низоли фуқаролик ҳуқуқини, оила, меҳнат, уй–жой каби масалаларга оид ҳуқуқни, фуқаролик процесси тартибида амалга ошириш ҳуқуқи,…
  Continue reading »
 • ДАЪВО МУДДАТИ
  ДАЪВО МУДДАТИ – фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш муддатлари. Шахс ўзининг бузилган ҳуқуқини даъво қўзғатиш йўли б-н ҳимоя қилиши мумкин бўлган…
  Continue reading »
 • ДАЪВОГА ҚАРШИ ЭЪТИРОЗ БИЛДИРИШ
  ДАЪВОГА ҚАРШИ ЭЪТИРОЗ БИЛДИРИШ – жавобгар ўзига нисбатан қўзғатилган даъвони инкор этиши ва бунинг сабаблари (важлари) ни кўрсатиши, даъвони асослантирилган…
  Continue reading »
 • ДАЪВОГАР
  ДАЪВОГАР – ҳуқуқнинг ва қонун б-н қўриқланадиган манфаатларнинг ҳимоя қилишини илтимос қилиб даъво қўзғатган ёхуд манфаатини кўзлаб иш қўзғатган шахс.…
  Continue reading »
 • ДАЪВОНИНГ БАҲОСИ
  ДАЪВОНИНГ БАҲОСИ – даъвогар талаб қилган мулкий талабларнинг пулдаги ифодаси. Д.б. қуйидагича белгиланади: 1) пул ундириш тўғрисидаги даъволар бўйича –…
  Continue reading »
 • ДАКТИЛОСКОПИК ЭКСПЕРТИЗА
  ДАКТИЛОСКОПИК ЭКСПЕРТИЗА – дактилоскопик экспертиза трасологиянинг бир қисми бўлиб, суд дактилоскопияси ва криминалистика техникаси соҳаларидаги махсус билимларга асосланиб ҳодиса жойида…
  Continue reading »
 • ДАКТИЛОСКОПИЯ
  ДАКТИЛОСКОПИЯ (юнонча daktilos–бармоқ, skopeo–кузатмоқ) – қўл бармоқлари учидаги тери изларига қараб шахсни аниқлаш усули. Бу излар ариқча ва дўнгалак шаклидаги…
  Continue reading »
 • ДАЛИЛ
  ДАЛИЛ – ижтимоий хавфли қилмишнинг юз берган–бермаганлигини, шу қилмишни содир этган шахснинг айбли–айбсизлигини ва ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга…
  Continue reading »
 • ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ
  ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ – суд далилларга ишнинг ҳамма ҳолатларини жамлаб, уларни суд мажлисида қонунга амал қилган ҳолда, ҳар тарафлама, тўлиқ…
  Continue reading »
 • ДАЛИЛЛАРНИ ТАЪМИНЛАШ
  ДАЛИЛЛАРНИ ТАЪМИНЛАШ – зарур бўлган далилларни кейинчалик тақдим этиш мумкин бўлмай қолади ёки қийинлашади дейишга асоси бўлган шахсларнинг суриштирувчи, терговчи,…
  Continue reading »
 • ДАЛИЛЛАРНИНГ ДАХЛДОРЛИГИ
  ДАЛИЛЛАРНИНГ ДАХЛДОРЛИГИ – суд фақат иш учун аҳамиятга эга бўлган далилларга асосланади. Ишга дахлдор бўлмаган далиллар суд томонидан рад этилади.…
  Continue reading »
 • ДАЛОЛАТНОМА ЁЗУВЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ
  ДАЛОЛАТНОМА ЁЗУВЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ – фуқаролик ҳолати далолатнома ёзувларга ўзгартиришлар киритиш етарли асослар мавжуд бўлганда ва манфаатдор шахслар ўртасида низо…
  Continue reading »
 • ДАМ ОЛИШ ҲУҚУҚИ
  ДАМ ОЛИШ ҲУҚУҚИ – ёлланиб ишловчи ходимларга берилган ижтимоий–иқтисодий ҳуқуқлардан (ЎзР Конс.нинг 38-м.) дам олиш ҳуқуқи ва уни амалга оширилиши…
  Continue reading »
 • ДАМ ОЛИШ ВАҚТИ
  ДАМ ОЛИШ ВАҚТИ – қонун ҳужжатларига кўра ходим ўзининг меҳнат вазифаларини бажаришдан озод қилинган ва сарфланган жисмоний ҳамда маънавий руҳий…
  Continue reading »
 • ДАМНИФИКАЦИЯ
  ДАМНИФИКАЦИЯ – зарар кўриш тушунилади. (муал. - Р.Алимова)
  Continue reading »
 • ДАРҲОЛ ИЖРО ЭТИЛИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРЛАРИ
  ДАРҲОЛ ИЖРО ЭТИЛИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРЛАРИ – суднинг қуйидаги ҳал қилув қарорлари дарҳол ижро этилиши шарт: 1) алимент…
  Continue reading »
 • ДАРАХТ ВА БУТАЛАРНИ КЕСИШ
  ДАРАХТ ВА БУТАЛАРНИ КЕСИШ – ўрмон фонди ерларида дарахт ва буталарни кесиш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда бериладиган рухсатномалар бўйича амалга…
  Continue reading »
 • ДАРОМАД КЕЛТИРАДИГАН ОБЛИГАЦИЯЛАР
  ДАРОМАД КЕЛТИРАДИГАН ОБЛИГАЦИЯЛАР – компания фойда олган тақдирдагина фоизлар тўланадиган облигациялар. ЎзРнинг «Қимматли қоғозлар ва фонд биржаси тўғрисида» ги Қонунига…
  Continue reading »
 • ДАРОМАД СОЛИҒИ
  ДАРОМАД СОЛИҒИ – молия йилида солиқ солинадиган даромадга эга бўлган жисмоний шахслар (фуқаролар)нинг солиқ солинадиган жами даромадларидан, юридик шахслар (ташкилот,…
  Continue reading »
 • ДАРОМАДЛАРНИ ДЕКЛАРАЦИЯЛАШ
  ДАРОМАДЛАРНИ ДЕКЛАРАЦИЯЛАШ – СКнинг 62-м.га биноан асосий бўлмаган иш жойидан, ЎзРдаги, шунингдек, унинг ҳудудидан ташқаридаги манбалардан даромад олган резидент–жисмоний шахс…
  Continue reading »
 • ДАСТХАТ ШУНОСЛИК
  ДАСТХАТ ШУНОСЛИК – ҳар бир шахснинг ўзига хос бўлган ёзиш усули, ҳарфли, рақамли ва б. қўлёзмаларни текшириш. Хатни ёзган шахсни…
  Continue reading »
 • ДАСТХАТНИНГ КООРДИНАЦИЯСИ
  ДАСТХАТНИНГ КООРДИНАЦИЯСИ – инсоннинг қўлёзма хати, яъни ёзиш жараёнида ёзув қуролини ушлашда, ҳаракат қилдиришида, қўл ҳаракати ва хат мазмунини назорат…
  Continue reading »
 • ДАСТЛАБКИ ҚАМОҚ
  ДАСТЛАБКИ ҚАМОҚ – эҳтиёт чораси сифатида қамоқда сақлаш. Айбланувчи, судланувчи содир этган, ЖКда назарда тутилган оғир ёки ўта оғир жиноятнинг…
  Continue reading »
 • ДАСТЛАБКИ ДИВИДЕНД
  ДАСТЛАБКИ ДИВИДЕНД – пул маблағларининг акционерлик жамиятининг якуний йиллик баланси тузилиши ва қабул қилинишидан аввал тўланадиган қисми. СКнинг 29-м.га биноан…
  Continue reading »
 • ДАСТЛАБКИ ШАРТНОМА
  ДАСТЛАБКИ ШАРТНОМА – дастлабки шартнома бўйича тарафлар келгусида мол-мулк бериш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатиш ҳақида дастлабки шартномада назарда тутилган…
  Continue reading »
 • ДАСТЛАБКИ СИНОВ
  ДАСТЛАБКИ СИНОВ – ходимни ишга қабул қилиш чоғида топширилаётган меҳнат вазифаларини эплай олишига нечоғлик лаёқатли эканлигини аниқлаш мақсадида ходимни текшириш…
  Continue reading »
 • ДАСТЛАБКИ ТАДҚИҚОТ
  ДАСТЛАБКИ ТАДҚИҚОТ - эксперт тадқиқотининг босқичи. Бунда эксперт унга текшириш учун тақдим этилган иш материаллари, ашёвий далиллар ва намуналар б-н…
  Continue reading »
 • ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВ
  ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВ – судгача тергов йўли б-н далил тўплаш. Д.т. давомида жиноят ва жиноятчини аниқлаш, ишни тўғри ҳал этиш учун…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ
  ДАВЛАТ – жамиятни бошқаришнинг муайян усули, сиёсий тизимнинг асосий элементи, бутун жамиятга нисбатан амал қиладиган, унинг расмий вакили ҳисобланадиган, зарур…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ АЙБЛОВЧИСИ
  ДАВЛАТ АЙБЛОВЧИСИ – жиноят иши бўйича судланувчига қўйилган айбни судда давлат номидан қўллаб–қувватлайдиган прокурор. Д.а. амалдаги қонунларнинг талабларига ва ишнинг…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ АППАРАТИ
  ДАВЛАТ АППАРАТИ (инглизча – mashinery of government) – давлат органлари тизими. Улар орқали давлат ҳокимияти ва унинг функциялари амалга оширилади.…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ҚАРЗИ
  ДАВЛАТ ҚАРЗИ – давлат томонидан ички маблағни ва хориждан маблағни харажат қилиши натижасида вужудга келган мажбуриятлари йиғиндиси. ЎзРнинг 2000 й.…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БАЙРОҒИ
  ДАВЛАТ БАЙРОҒИ – тасвири Конс., баъзан қонун б-н ўрнатиладиган, бирор давлатни бошқа давлатлардан фарқловчи расмий белги, нишон. У давлат мустақиллиги,…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БАНКРОТЛИГИ
  ДАВЛАТ БАНКРОТЛИГИ – давлатнинг ташқи ва ички қарзларини тўлашдан тўлиқ ёки қисман иқтисодий қудратсизлиги. (муал. - А.Ли)
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ
  ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ – давлат органларининг ташкиллаштирувчи, ижро этувчи ва фармойиш берувчи фаолияти. Д.б. қонун асосида амалга оширилади. Бу фаолиятни давлат…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ УСУЛЛАРИ
  ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ УСУЛЛАРИ – давлат томонидан бошқарув соҳасидаги вазифаларни ҳал қилиш усуллари. Бошқарув сифатини яхшилаш, унинг самарадорлигини ошириш кўп жиҳатдан…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ҲУЖЖАТЛАРИ
  ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ҲУЖЖАТЛАРИ – бошқарув фаолиятининг асосий шаклларидан бири. Улар ёрдамида бошқарув органлари ўз олдига қўйилган вазифаларни бажаради ва кўпгина…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БОШЛИҒИ
  ДАВЛАТ БОШЛИҒИ (инглизча – head of the state) – олий давлат лавозими. У ижро ҳокимияти соҳиби ва ташқи муносабатлар соҳасида…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БОЖИ
  ДАВЛАТ БОЖИ – амалга оширилган қатор хизматлар (суд томонидан даъво аризалари ва б. ҳужжатларнинг қабул қилиниши, фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БОЖИНИ ҚАЙТАРИШ
  ДАВЛАТ БОЖИНИ ҚАЙТАРИШ – тўланган давлат божи қуйидаги ҳолларда қисман ёки тўла қайтарилиши керак: 1) қонун ҳужжатлари бўйича талаб қилинганидан…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БУЮРТМА ҚЎРИҚХОНАЛАРИ
  ДАВЛАТ БУЮРТМА ҚЎРИҚХОНАЛАРИ (заказниклар) – табиий мажмуаларни ёки уларнинг айрим бўлакларини асраш, кучайтириш ва тиклаш мақсадида зарур муддатга ажратиб қўйилган…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ
  ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ – давлат пул маблағларининг (шу жумладан, давлат мақсадли жамғармалари маблағларининг) марказлаштирилган жамғармаси. Унда даромадлар манбалари ва тушумлар миқдори,…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ ИЖРО ЭТИШ
  ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ ИЖРО ЭТИШ – унинг даромад қисмида режалаштирилган тўловларнинг ҳар бир манба бўйича ўз вақтида ва тўлиқ келиб тушишини…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ ҒАЗНА ИЖРОСИ
  ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ ҒАЗНА ИЖРОСИ – давлат бюджетининг барча даромадларини ягона ғазна ҳисобварағига киритишдан, шунингдек, давлат бюджетининг харажатларини шу ҳисобварақдан тўлашдан…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ЧЕГАРАСИ
  ДАВЛАТ ЧЕГАРАСИ – давлатлар ҳудудини бир-биридан ажратиб турувчи, ер ва сув устидан ўтувчи чизиқлар. Д. ч. муайян давлатнинг ҳудудлари ниҳоясини…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ЧЕГАРАСИ РЕЖИМИ
  ДАВЛАТ ЧЕГАРАСИ РЕЖИМИ – давлат чегарасини жиҳозлаш ва уни асраш устидан назорат қилиш, давлат чегарасининг шахслар ва транспорт воситалари томонидан…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ДАРОМАДЛАРИ
  ДАВЛАТ ДАРОМАДЛАРИ – давлат мулки ва тасарруфига келиб тушадиган ҳамда у томонидан ўз ички ва ташқи функцияларини амалга ошириш мақсадида…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ДИНИ
  ДАВЛАТ ДИНИ – муайян динни давлат расмий ташкилотининг узвий қисми сифатида тан олинишини англатади. Бу давлатнинг, биринчидан, мазкур динни маблағ…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ЭКОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗАСИ
  ДАВЛАТ ЭКОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗАСИ – ихтисослаштирилган эксперт бўлинмалари Ўзбекистон Республикаси Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси органлари томонидан амалга ошириладиган экологик экспертиза.…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ЭКОЛОГИЯ НАЗОРАТИ
  ДАВЛАТ ЭКОЛОГИЯ НАЗОРАТИ – атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва аҳолининг экологик хавфсизлигини таъминлаш қоида–талабларини барча…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ЕР КАДАСТРИ
  ДАВЛАТ ЕР КАДАСТРИ – давлат кадастрлари ягона тизимининг асосий таркибий қисми ҳисобланиб, у ерларнинг табиий, хўжалик, ҳуқуқий ҳолати, тоифалари, сифат…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИ
  ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИ – давлатнинг мақсад ва вазифаларини амалга оширишга қаратилган давлат фаолиятининг асосий (бош) йўналишлари. Д.ф. давлат мақсади ва вазифалари…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ГЕРБИ
  ДАВЛАТ ГЕРБИ – давлатнинг расмий аломати ҳисобланадиган фарқловчи белги. Д.г. байроқлар, пул белгилари, муҳрлар ва айрим расмий ҳужжатларда акс эттирилади;…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ХАРАЖАТЛАРИ
  ДАВЛАТ ХАРАЖАТЛАРИ – давлатнинг молиявий харажатлари бўлиб, давлатнинг ўз функцияларини бажариши б-н боғлиқ бўлган эҳтиёжларини қондириш учун марказлаштирилган ва марказлаштирилмаган…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ХАЗИНА МАЖБУРИЯТЛАРИ
  ДАВЛАТ ХАЗИНА МАЖБУРИЯТЛАРИ – давлат қимматли қоғозларининг аҳоли ва юридик шахслар орасида ихтиёрий асосда жойлаштириладиган, пул маблағларининг эгалари ушбу қимматбаҳо…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ХАЗИНАСИ
  ДАВЛАТ ХАЗИНАСИ – умумий қоидага кўра, давлатга тегишли мол-мулкларга нисбатан мулк ҳуқуқини амалга ошириш тартибига кўра давлат мулки қуйидаги икки…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИСИ
  ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИСИ – давлат хизмати лавозимининг мажбуриятларини республика бюджети маблағлари ҳисобидан тўланадиган пул мукофоти эвазига ЎзР қонунларида белгиланган тартибда бажарадиган…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ХИЗМАТИ
  ДАВЛАТ ХИЗМАТИ – маъмурий ҳуқуқнинг марказий и-тларидан бири, давлат органлари ваколатларининг бажарилишини таъминлаш бўйича касбий фаолият. Д.х. – бу давлат…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ИЧКИ ҚАРЗЛАРИ
  ДАВЛАТ ИЧКИ ҚАРЗЛАРИ – давлат томонидан ички маблағни жалб қилиш натижасида вужудга келган ЎзР мажбуриятларининг йиғиндиси. Д.и.қ. деганда, ўз (юридик…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ
  ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – халқаро ҳуқуқнинг асосий тамойилларидан бири. Давлат ва унинг органларини чет эл давлатининг юрисдикциясига бўйсунмаслигини англатади. Давлат иммунитети…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ИШЛАРИНИ БОШҚАРИШДА ИШТИРОК ЭТИШ ҲУҚУҚИ
  ДАВЛАТ ИШЛАРИНИ БОШҚАРИШДА ИШТИРОК ЭТИШ ҲУҚУҚИ – қатор конституциялар (мас., Испания, РФ, Монголия, Словакия, Ўзбекистон)да фуқароларнинг қоидага кўра давлат ҳокимияти…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ҲИСОБИДАН ҲИМОЯ
  ДАВЛАТ ҲИСОБИДАН ҲИМОЯ – шахснинг тўловга қобилиятсизлиги ёки қонунда белгиланган бошқа асослар бўйича дастлабки тергов органининг қарори ёки суднинг ажрими…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ИЖТИМОИЙ СУҒУРТАСИ
  ДАВЛАТ ИЖТИМОИЙ СУҒУРТАСИ – ёлланиб ишловчи ходимлар саломатлиги ва ҳаётини меҳнат муносабатлари чоғида суғурталаш шаклларидан бири. Бундай суғурта иш берувчи…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ КЕНГАШИ
  ДАВЛАТ КЕНГАШИ – Чор Россиясида 1810-1906 й.да қонун чиқарувчи олий маслаҳат органи. 1906 й. Давлат думаси ташкил этилиши муносабати б-н…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ КОРХОНАСИ
  ДАВЛАТ КОРХОНАСИ – давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ташкил қилинган, ўзига бириктириб қўйилган мол-мулкка нисбатан қонунда белгилаб қўйилган доирада, давлатнинг топшириқларига…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ КОТИБИ
  ДАВЛАТ КОТИБИ – Европа ва Американинг қатор мамлакатларида юқори давлат лавозимининг номи. Мас., АҚШда Д.к. – АҚШ Давлат департаменти, яъни…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ КРЕДИТИ
  ДАВЛАТ КРЕДИТИ – давлат томонидан мамлакат ижтимоий–иқтисодий ривожланишиннг энг муҳим соҳалари ҳамда бюджет дефицитини қоплаш учун зарур бўлган қўшимча молиявий…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ МАДҲИЯСИ
  ДАВЛАТ МАДҲИЯСИ (юнонча humnos – тантанали қўшиқ) – ватан, давлат, тарихий ҳодиса, уларнинг қаҳрамонларини шарафловчи шеърий–мусиқий асар, давлат рамзларидан бири…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ МАЖЛИСИ
  ДАВЛАТ МАЖЛИСИ – Венгрия ва Эстонияда бир палатали парламентнинг, шунингдек, РФ таркибидаги қатор республикалар: Олтой, Бошқирдистон, Марий Эл, Мордовада қонунчилик…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ (миллий) РАМЗЛАРИ
  ДАВЛАТ (миллий) РАМЗЛАРИ (юнонча – symbolan – белги) – конституция ёки махсус қонун б-н белгиланган, қоидага кўра, ҳар бир давлатнинг…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ МУЛК ҲУҚУҚИ
  ДАВЛАТ МУЛК ҲУҚУҚИ – қонун ҳужжатлари асосида давлатга қарашли бўлган мол-мулкка давлат органларининг ва давлат томонидан тузилган юридик шахсларнинг аниқ…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ НАЗОРАТИ
  ДАВЛАТ НАЗОРАТИ – давлат органлари чиқарадиган қонунлар ва б. ҳуқуқий ҳужжатларга риоя қилинишини таъминлайдиган давлат ҳокимиятини амалга ошириш шаклларидан бири.…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ОРГАНИ
  ДАВЛАТ ОРГАНИ – давлат механизмининг таркибий қисми бўлиб, у давлат олдида турган вазифа ва функцияларнинг муайян конкрет қисмини, йўналишини амалга…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ПЕНСИЯЛАРИ
  ДАВЛАТ ПЕНСИЯЛАРИ – ЎзР “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонунига кўра тайинланадиган ижтимоий таъминот шакллари. Д.п. давлат ижтимоий суғуртаси бўйича…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ПРОБА ТАМҒАЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ
  ДАВЛАТ ПРОБА ТАМҒАЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ – 2001 й. 7 дек.да “Қимматбаҳо металлдан ясалган буюмларни пробалаш ва…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ САНИТАРИЯ НАЗОРАТИ
  ДАВЛАТ САНИТАРИЯ НАЗОРАТИ – санитария қонунлари бузилишининг олдини олиш, аниқлаш ва уларга чек қўйишга қаратилган санитария–эпидемиология хизмати. ЎзРнинг давлат санитария–эпидемиология…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ШАКЛИ
  ДАВЛАТ ШАКЛИ – давлатнинг олий органларини ташкил этиш усули, давлат ҳокимиятининг ҳудудий тузилиши ва ҳокимиятни амалга ошириш усуллари. Д.ш. уч…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ШИОРИ
  ДАВЛАТ ШИОРИ – кўпгина хорижий мамлакатларда давлат ва унинг суверенитети рамзларидан бири, одатда у муайян давлат ва жамиятнинг энг олий…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ СИРИ
  ДАВЛАТ СИРИ – ошкор этилиши тақиқланган, давлат аҳамиятига эга бўлган маълумотлар. Улар махсус рўйхатлар б-н белгилаб қўйилади. Д.с. давлат, ҳарбий…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ СИРИ ЁКИ ҲАРБИЙ СИР ҲИСОБЛАНГАН ҲУЖЖАТЛАРНИ ЙЎҚОТИШ
  ДАВЛАТ СИРИ ЁКИ ҲАРБИЙ СИР ҲИСОБЛАНГАН ҲУЖЖАТЛАРНИ ЙЎҚОТИШ – давлат ёки ҳарбий сирлар акс эттирувчи ҳужжатларни йўқотишнинг ижтимоий хавфлилиги шундаки,…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ СИРЛАРИНИ ОШКОР ҚИЛИШ
  ДАВЛАТ СИРЛАРИНИ ОШКОР ҚИЛИШ – уларни билиши лозим бўлмаган шахсларнинг давлат сирларидан воқиф бўлиши ва бу маълумотларнинг ошкор этилиши. Давлат…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ СОЛИҚЛАРИ
  ДАВЛАТ СОЛИҚЛАРИ– ЎзР ҳудудида солиқлар ва йиғимлар Олий Мажлис томонидан белгиланади. Уларга умумдавлат солиқлари, маҳаллий солиқлар ва йиғимлардан иборат. Умумдавлат…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ СУВ КАДАСТРИ
  ДАВЛАТ СУВ КАДАСТРИ – ягона давлат сув фондини ташкил этувчи сув объектлари, сув ресурсларининг режими, сифати ва ундан фойдаланиш ҳақидаги,…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ТАСАРРУФИДАН ЧИҚАРИШ
  ДАВЛАТ ТАСАРРУФИДАН ЧИҚАРИШ - ЎзРнинг 1991 й. 19 ноя.да қабул қилинган “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги Қонуни б-н тартибга…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ТАШҚИ ҚАРЗИ
  ДАВЛАТ ТАШҚИ ҚАРЗИ – давлат томонидан хориждан маблағ жалб қилиш натижасида вужудга келган Ўзбекистон Республикаси мажбуриятларининг йиғиндиси. Ўзбекистон Республикаси Олий…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ТИЛИ
  ДАВЛАТ ТИЛИ – муайян мамлакатда қонун чиқариш, ижроия ва суд ҳокимиятларида иш юритиш учун расмий белгиланган тил. Одатда кўп миллатли…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ТУЗИЛИШИ ШАКЛИ
  ДАВЛАТ ТУЗИЛИШИ ШАКЛИ – конституциявий ҳуқуқ фанида давлатнинг ички тузилиши, унинг таркибий қисмларга – маъмурий–ҳудудий бирликларга, мухтор сиёсий тузилмалар ёки…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ТУЗУМИ
  ДАВЛАТ ТУЗУМИ – конституциявий ҳуқуқ (давлат ҳуқуқи) нормалари б-н белгиланадиган ва мустаҳкамлаб қўйиладиган ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий–ҳуқуқий муносабатлар тизими. Башарти…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ҚЎМИТАЛАРИ
  ДАВЛАТ ҚЎМИТАЛАРИ – умумдавлат бошқарув вазифаларини бажарадиган соҳалараро давлат бошқаруви марказий идоралари. Д.қ. тегишли тармоқ муассасалари фаолиятини мувофиқлаштиради ва назорат…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ҚЎРИҚХОНАСИ
  ДАВЛАТ ҚЎРИҚХОНАСИ – алоҳида илмий ёки маданий–маърифий аҳамиятга эга бўлган ноёб ва қимматбаҳо ҳайвонлар ҳамда ўсимликлар жойлашган ноёб табиий мажмуалар.…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ҲУҚУҚИ
  ДАВЛАТ ҲУҚУҚИ – асосан “конституциявий ҳуқуқ” (қ.: Конституциявий ҳуқуқ) атамаси б-н бир хил атама. РФ, немис тилида сўзлашувчи мамлакатлар ва…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ УНИТАР КОРХОНАСИ
  ДАВЛАТ УНИТАР КОРХОНАСИ – ўзига бириктириб қўйилган мол-мулкка нисбатан мулкдор томонидан мулк ҳуқуқи берилмаган тижоратчи ташкилот унитар корхона ҳисобланади. Унитар…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ВА МУНИЦИПАЛ КОРХОНАЛАРНИ ХУСУСИЙЛАШТИРИШ
  ДАВЛАТ ВА МУНИЦИПАЛ КОРХОНАЛАРНИ ХУСУСИЙЛАШТИРИШ – ЎзРнинг “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги Қонуни б-н тартибга солинади. Унга кўра, хусусийлаштириш…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ВАЗИРИ
  ДАВЛАТ ВАЗИРИ – 1. Норвегияда ҳукумат бошлиғининг номи. 2. Японияда лавозимсиз вазирнинг номи. 3. Буюк Британия вазирликлари тузилмасида вазирлар ўринбосарлари…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ВЕТЕРИНАРИЯ НАЗОРАТИ
  ДАВЛАТ ВЕТЕРИНАРИЯ НАЗОРАТИ – ЎзР Давлат ветеринария хизмати бошқарув идоралари, муассасалари ва ташкилотларининг ҳайвонлар касалликларининг, ветеринария қонунлари бузилишининг олдини олиш,…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ЮРИСДИКЦИЯСИ
  ДАВЛАТ ЮРИСДИКЦИЯСИ – давлат суд ва маъмурий органларининг ўз ваколатларидан келиб чиқиб ишларни кўриб чиқиш ва ҳал этиш ҳуқуқи. Халқаро…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ЗАЁМИ
  ДАВЛАТ ЗАЁМИ – қ.: Заём
  Continue reading »
 • ДАВЛАТ ЗАЁМИ ШАРТНОМАСИ
  ДАВЛАТ ЗАЁМИ ШАРТНОМАСИ – давлат заёми шартномаси бўйича давлат қарз олувчи, фуқаро ёки юридик шахс эса қарз берувчи бўлади. Давлат…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР
  ДАВЛАТГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР – давлатнинг ҳарбий ва иқтисодий салоҳиятига ҳамда сиёсий манфаатларига зарар етказадиган жиноятлар. ЖКда Д.қ.ж. ЎзРга қарши жиноятлар…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТГА ХОИНЛИК ҚИЛИШ
  ДАВЛАТГА ХОИНЛИК ҚИЛИШ – моҳиятига кўра сотқинлик ҳаракати. ЎзР фуқаросининг давлатимизнинг ташқи душманлари бўлган чет эл давлати, чет эл ташкилоти…
  Continue reading »
 • ДАВЛАТНИНГ МАРКАЗЛАШТИРИЛМАГАН ДАРОМАДЛАРИ
  ДАВЛАТНИНГ МАРКАЗЛАШТИРИЛМАГАН ДАРОМАДЛАРИ – давлат корхоналарининг даромадларидан иборат. Улар қонунчиликда белгиланган тартибда корхоналар ихтиёрида бўлади ва улар томонидан мустақил равишда…
  Continue reading »
 • ДАВОМЛИ ЖИНОЯТ
  ДАВОМЛИ ЖИНОЯТ – ЖКнинг 32-м.га кўра, бир мақсадга эришиш учун бир-бирига ўхшаш бир неча ҳаракатдан иборат бўлган жиноят. Д.ж. умумий…
  Continue reading »
 • ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИГИ
  ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИГИ - оилавий майда товар хўжалиги бўлиб, мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш учун оила бошлиғига берилган томорқа ер…
  Continue reading »
 • ДЕБИТОР
  ДЕБИТОР (фуқаролик ҳуқуқида) – қарздор бўлиб, зиммасида муайян ҳаракатларни қилишга, мас., олди–сотди мажбуриятларида – товарларни етказиб беришга, пул мажбуриятларида –…
  Continue reading »
 • ДЕБИТОР ҚАРЗДОРЛИК
  ДЕБИТОР ҚАРЗДОРЛИК – бирлашма, корхона, ташкилот, муассаса юридик ёки жисмоний шахслар б-н ўзаро хўжалик муносабатлари натижасида улардан олиниши лозим бўлган…
  Continue reading »
 • ДЕФЕКЦИЯ
  ДЕФЕКЦИЯ (инглизча defection – муртодлик) – Ҳиндистон ҳамда ҳуқуқнинг англо–саксон тизимидаги қатор бошқа мамлакатларда депутатларнинг ҳокимият вакиллик органи партиявий фракцияларининг…
  Continue reading »
 • ДЕГУМИФИКАЦИЯ
  ДЕГУМИФИКАЦИЯ – 1. Тупроқ таркибидаги органик м.(гумус)нинг жадал суръатларда парчаланиш (минераллашуви) жараёни натижасида ўсимликларга озуқа бўла олмайдиган минерал бирикмаларнинг ҳосил…
  Continue reading »
 • ДЕКЛАРАНТ
    ДЕКЛАРАНТ – декларация тақдим этувчи жисмоний шахслар. Амалдаги қонунларга мувофиқ декларацияни қуйидаги шахслар топшириши керак: асосий бўлмаган иш жойидан…
  Continue reading »
 • ДЕКЛАРАЦИЯ
   ДЕКЛАРАЦИЯ – конституциявий ҳуқуқда айрим сиёсий–юридик ҳужжатлар номи, мақсади унга тантаналик тусини касб этиш, уларни мувофиқ келувчи давлат учун алоҳида…
  Continue reading »
 • ДЕКРЕТ
        ДЕКРЕТ (лотинча decretum–фармон, қарор) – одатда қонун кучига эга бўлган ҳуқуқий ҳужжат. Қадимги Римда сенат, кейинчалик эса…
  Continue reading »
 • ДЕКРЕТ-ҚОНУНЛАР
    ДЕКРЕТ-ҚОНУНЛАР – Италия, Испания ва айрим бошқа мамлакатларда ҳукумат “алоҳида зарур ва шошилинч ҳолатларда” масъулиятни ўз зиммасига олиб қабул…
  Continue reading »
 • ДЕЛИКТ МАЖБУРИЯТЛАР
    ДЕЛИКТ МАЖБУРИЯТЛАР – зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятлар. Айрим адабиётларда шартномадан ташқари мажбуриятларга ҳам қўлланилади. Fайриқонуний ҳаракатлар туфайли зарар…
  Continue reading »
 • ДЕМОКРАТИЯ
  ДЕМОКРАТИЯ (юнонча demos – халқ ва kratos – ҳокимият) – замонавий тушунишда халқ ҳокимияти, фуқароларнинг эркинлиги ва тенглиги, инсон ҳуқуқларининг…
  Continue reading »
 • ДЕМПИНГ
    ДЕМПИНГ – товарларни ташқи бозорларда ишлаб чиқариш нархидан паст нархларда сотиш. Д.ни экспортчилар бозорида ҳукмрон мавқени эгаллаш учун ишга…
  Continue reading »
 • ДЕМПИНГГА ҚАРШИ БОЖ
      ДЕМПИНГГА ҚАРШИ БОЖ – демпинг сиёсатига чек қўйишга қаратилган асосий чора сифатида қўлланувчи қўшимча бож. Дастлаб AҚIII ва…
  Continue reading »
 • ДЕНДРОЛОГИЯ БОҒИ
    ДЕНДРОЛОГИЯ БОҒИ (юнонча dendrо – дарахт, lоgоs – таълимот) – дам олиш, рекреация ва маърифий, маданий мақсадларни тезкор равишда…
  Continue reading »
 • ДЕПАРТАМЕНТ
  ДЕПАРТАМЕНТ – 1. Франция ва қатор бошқа мамлакатларда асосий маъмурий–ҳудудий бирлик. 2. Айрим давлатлар (мас., АҚШ, Швейцария, РФ)да – маҳкама…
  Continue reading »
 • ДЕПОНЕНТ
        ДЕПОНЕНТ (лотинча deponens – олиб қўювчи) – давлат муассасасининг депозитига маблағини қўйган фуқаро ёки юридик шахс. Д.,…
  Continue reading »
 • ДЕПОЗИТ
    ДЕПОЗИТ (лотинча depositum – сақлаш учун берилган буюм) – 1) банк ва жамғарма кассаларига қўйилган муддатли, талаб қилиб олинувчи,…
  Continue reading »
 • ДЕПОЗИТ СЕРТИФИКАТИ
  ДЕПОЗИТ СЕРТИФИКАТИ – қимматли қоғоз, мулкий ҳуқуқларни белгиланган шаклга ва мажбурий реквизитларга амал қилган ҳолда тасдиқловчи ҳужжатдир. Д.с. кредит муассасасининг…
  Continue reading »
 • ДЕПОЗИТ ШАРТНОМАСИ
  ДЕПОЗИТ ШАРТНОМАСИ – қ.: депозит.
  Continue reading »
 • ДЕПОЗИТАР ФАОЛИЯТ
      ДЕПОЗИТАР ФАОЛИЯТ – депозитарий қуйидаги фаолият турларини амалга оширади: нақд бўлмаган қимматли қоғозларни сақлаш; давлат тасарруфидан чиқарилган ва…
  Continue reading »
 • ДЕПОЗИТАРИЙ
      ДЕПОЗИТАРИЙ – қимматли қоғозларни сақлаш ва уларга бўлган ҳуқуқни ҳисобга олиш бўйича фаолият юритувчи қимматли қоғозлар бозори. Д.…
  Continue reading »
 • ДЕПУТАТ
  ДЕПУТАТ (лотинча deputatus – вакил) – қонунчилик ёки давлатнинг бошқа вакиллик органига ёки маҳаллий ўзини–ўзи бошқариш органига сайланган шахс, аҳолини…
  Continue reading »
 • ДЕПУТАТ ЭТИКАСИ
    ДЕПУТАТ ЭТИКАСИ – депутатларнинг ички парламент мулоқотига оид ахлоқий ва маънавий нормалари йиғиндиси. Д.э.га риоя қилиш мажбурияти ҳар бир…
  Continue reading »
 • ДЕПУТАТ МАҚОМИ
  ДЕПУТАТ МАҚОМИ – давлат ҳокимияти вакиллик органлари депутатларининг ҳуқуқий ҳолати. Депутатлик мандатининг сиёсий–ҳуқуқий табиати, унинг юзага келиши, тўхтатилиши, амалда бўлиш…
  Continue reading »
 • ДЕПУТАТЛАР ПАЛАТАСИ
    ДЕПУТАТЛАР ПАЛАТАСИ – Юнонистон парламентининг, шунингдек, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Доминикан Республикаси, Италия, Колумбия, Мексика, Никарагуа, Руминия, Чехия, Чили парламенти…
  Continue reading »
 • ДЕПУТАТЛАРНИНГ ИНТИЗОМИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ
    ДЕПУТАТЛАРНИНГ ИНТИЗОМИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ – депутатларнинг сайланадиган лавозимдаги шахслар сифатида юридик жавобгарликларининг алоҳида тури, депутат парламент (палата, вакиллик ҳокимияти бошқа…
  Continue reading »
 • ДЕПУТАТНИНГ СЎРОВИ
   ДЕПУТАТНИНГ СЎРОВИ – вакиллик муассасаси депутатининг давлат бошқарув органига ёки мансабдор шахсга мазкур вакиллик муассасаси ваколатига кирадиган масала бўйича ахборот…
  Continue reading »
 • ДЕРИВАЦИЯ
  ДЕРИВАЦИЯ – отилган ўқнинг айланаётган томонига қараб ўз йўналишини ўзгартириши. Махсус ариқчали ўточар қуролдан отилган ва кирувчи–айланма ҳаракат олган снаряд…
  Continue reading »
 • ДЕРМА
   ДЕРМА - кафт териси кўпгина чизиқли тепаликларга эга бўлади, улар терининг пастки қатлами–дерманинг бўртишини (рельефини) такрорлайди. Тери икки асосий қатламдан:…
  Continue reading »
 • ДЕТЕРМИНИЗМ
  ДЕТЕРМИНИЗМ – фалсафа фанининг таълимоти ҳисобланиб, ушбу таълимот табиат ва жамиятдаги барча ҳодисаларнинг фан қонунларида акс эттирилган умумий объектив қонунияти…
  Continue reading »
 • ДЕВОЛЮЦИЯ
    ДЕВОЛЮЦИЯ – Буюк Британия ва б. айрим мамлакатларда марказий ҳукумат органлари томонидан ўз ваколатларининг бир қисмини маъмурий–ҳудудий бирлик ҳокимияти…
  Continue reading »
 • ДЕЗАДАПТАЦИЯ
  ДЕЗАДАПТАЦИЯ – кўпгина потенциал ва реал ҳуқуқбузарлар, хусусан, рецидивистлар ва дайдиларга хос бўлган ижтимоий шароитларга мослашувнинг заифлашуви ёки бутунлай йўқолиши.…
  Continue reading »
 • ДЕЗЕРТИРЛИК
      ДЕЗЕРТИРЛИК – ҳарбий хизматдан бутунлай бўйин товлаш мақсадида ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик б-н ташлаб кетиш, шунингдек,…
  Continue reading »
 • ДИЛЕР
  ДИЛЕР – 1) қимматли қоғозлар, валюта, қимматбаҳо металлар олди–сотдиси б-н ўз номидан ва ўз ҳисобига шуғулланадиган Фонд биржаси нинг аъзоси…
  Continue reading »
 • ДИЛЕРЛИК ФАОЛИЯТИ
  ДИЛЕРЛИК ФАОЛИЯТИ – қимматли қоғозлар бозоридаги касбий фаолият турларидан бири. Д.ф деб муайян қимматли қоғозларни уларнинг харид нархи ёки сотиш…
  Continue reading »
 • ДИН ЭРКИНЛИГИ
  ДИН ЭРКИНЛИГИ – инсоннинг асосий шахсий эркинликларидан бири. Якка тартибда ёки бошқалар б-н биргаликда ҳар қандай динга эътиқод қилиш, эркин…
  Continue reading »
 • ДИНАМИК ИЗЛАР, ЮЗАКИ ИЗЛАР, ЛОКАЛ ИЗЛАР, ПЕРИФЕРИК ИЗЛАР, СТАТИК ИЗЛАР
  ДИНАМИК ИЗЛАР, ЮЗАКИ ИЗЛАР, ЛОКАЛ ИЗЛАР, ПЕРИФЕРИК ИЗЛАР, СТАТИК ИЗЛАР - изларнинг ҳосил бўлиш механизми ўзига хос хусусиятларга эга. Из…
  Continue reading »
 • ДИНАМИТ
  ДИНАМИТ – нитробирикмалар аралаштирилиб пластик ҳолга келтирилган суюқ нитроэфир таркибли, иккиламчи ва бризантли портловчи м. Динамитнинг асосий таркиби нитроглицерин бўлиб,…
  Continue reading »
 • ДИНИЙ ТАШКИЛОТ ВА УЮШМАЛАР
  ДИНИЙ ТАШКИЛОТ ВА УЮШМАЛАР – ижтимоий жараённинг мустақил субъектлари сифатида фаолият кўрсатувчи черковлар, жамоалар, миссиялар, ўқув муассасалари ва б. диний…
  Continue reading »
 • ДИСКОНТИНУИТЕТ
  ДИСКОНТИНУИТЕТ (инглизча discontinuity – узвийликнинг йўқлиги) – парламент ишининг қоидаси, унга кўра мазкур сессия вақтида парламентга киритилган барча қонун лойиҳалари…
  Continue reading »
 • ДИСКРЕЦИОН ҲОКИМИЯТ
  ДИСКРЕЦИОН ҲОКИМИЯТ (французча discretionnaire – шахсий ихтиёрга боғлиқ) – орган ёки мансабдор шахсга қонун доирасида ўз ихтиёрича фаолият кўрсатиш ваколатини…
  Continue reading »
 • ДИСКРИМИНАЦИЯ
  ДИСКРИМИНАЦИЯ (чеклаш, камситиш) – одатда давлатнинг, юридик ёки жисмоний шахсларнинг ҳуқуқлари бошқа давлатлар, юридик ёки жисмоний шахсларга нисбатан камситилишини англатадиган…
  Continue reading »
 • ДИСПОЗИЦИЯ
  ДИСПОЗИЦИЯ (лотинча dispositio–жойлашув) – ҳуқуқ нормасининг таркибий қисми бўлиб, унда гипотезада кўрсатилган ҳолатлар мавжуд бўлганида ҳуқуқ субъектлари риоя этишлари лозим…
  Continue reading »
 • ДИСТАНЦИОН НАЗОРАТ
  ДИСТАНЦИОН НАЗОРАТ – тижорат банклари молиявий аҳволини ҳар куни мониторинг қилиш, улар томонидан Марказий банкка тақдим этиладиган ҳисоботларни таҳлил этишга…
  Continue reading »
 • ДИСТРИБЬЮТЕР
  ДИСТРИБЬЮТЕР (инглизча distrbutor) – йирик ишлаб чиқариш корхоналаридан улгуржи савдо асосида олинадиган маҳсулотларни сотишни амалга оширувчи фирма. Д. ўз омборига…
  Continue reading »
 • ДИСТРИКТ
  ДИСТРИКТ (инглизча district) – айрим хорижий мамлакатларда (маъмурий, суд, сайлов) округ. (муал. - С.Хидиров)
  Continue reading »
 • ДОИМИЙ ТАРБИЯДА БЎЛГАНЛАРНИНГ ЎЗ ТАРБИЯЧИЛАРИГА ТАЪМИНОТ БЕРИШ МАЖБУРЯТИ
  ДОИМИЙ ТАРБИЯДА БЎЛГАНЛАРНИНГ ЎЗ ТАРБИЯЧИЛАРИГА ТАЪМИНОТ БЕРИШ МАЖБУРЯТИ - меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож эри ёки хотини (собиқ эри ёк хотини)…
  Continue reading »
 • ДОМИНИОН
  ДОМИНИОН (қарам ер, ўлка) – собиқ Британия империясининг ўзини–ўзи бошқарадиган қисмларининг, 1931 й.дан кейин эса айрим мамлакатлар – мустақиллик олган,…
  Continue reading »
 • ДОТАЦИЯ
  ДОТАЦИЯ (лотинча dotatio – совға) - 1) фуқароларга ва ташкилотларга зарарни қоплаш учун ёки бошқа мақсадларда ажратиладиган давлат ёрдами; қўшимча…
  Continue reading »
 • ДЎППОСЛАШ
  ДЎППОСЛАШ – уч ёки ундан ортиқ марта шахсга зарба бериш. Баданга шикаст етказмаган ҳолда муттасил равишда д. орқали қийнаш шаклидаги…
  Continue reading »
 • ДУАЛИСТИК МОНАРХИЯ
  ДУАЛИСТИК МОНАРХИЯ – конституциявий монархиянинг парламентар монархия б-н бирга икки туридан бири (қ. Монархия). Абсолют монархиядан парламентар монархияга ўтишнинг тарихий…
  Continue reading »
 • ДУАЛИСТИК РЕСПУБЛИКА
  ДУАЛИСТИК РЕСПУБЛИКА – конституциявий ҳуқуқ фанида президентлик республикаси атамасининг синоними сифатида ишлатиладиган атама.
  Continue reading »
 • ДУНЁВИЙ ДАВЛАТ
  ДУНЁВИЙ ДАВЛАТ – давлатнинг конституциявий–ҳуқуқий таърифи бўлиб, черковнинг давлатдан ажратилиши, улар фаолиятини чеклашни англатади (қ. Черковнинг давлатдан ажратилиши). Давлатнинг дунёвийлик…
  Continue reading »

Фикр билдиринг

yoki
Saytga kirganingizdan so‘ng fikr bildirish imkoniyatiga ega bo‘lasiz
Юқорига