Yangi hujjatlar

ЕР УЧАСТКАСИНИ САҚЛАШ

ЕР УЧАСТКАСИНИ САҚЛАШ – ер қонунчилигига биноан ер участкасини маълум бир хўжалик чораларини кўриш ёки тақиқлаш орқали сақлаб қолиш. ЕКнинг 29-м.га мувофиқ ер участкасини сақлаш чоралари унинг ҳуқуқий мақомига киритилади, давлат рўйхатидан ўтади ва ушбу ер участкаси бир фойдаланувчидан иккинчисига ўтган тақдирда ҳам сақланиб қолади. (муал. – М.Усмонов)

Фикр билдиринг

yoki
Saytga kirganingizdan so‘ng fikr bildirish imkoniyatiga ega bo‘lasiz
Юқорига